<h1 align="center"><a href="/">Le Ballon d'Alsace</a> (<a href="smiba-mixte-interdepartemental-ballon-alsace.html">SMIBA</a>)</h1> <a href="#tourisme-ballon-alsace"><b>Tourisme au Ballon d'Alsace </b></a> : <a href="hotels-hotel-au-ballon-alsace.html">h&ocirc;tel au Ballon d'Alsace</a>, <a href="gites-de-france.html">G&icirc;te de France au Ballon d'Alsace</a>, <a href="centre-vacances-ballon-alsace.html"> centre de vacances du Ballon d'Alsace</a> - <a href="restaurants-restaurant.html"><b>restaurant Ballon d'Alsace</b></a> (<a href="auberge-auberges-ballon-alsace.html">auberge</a> ou <a href="ferme-auberge-ballon-alsace.html">ferme auberge au Ballon d'Alsace</a>) - <a href="randonnees.html"><b>randonnée au Ballon d'Alsace</b></a>, <a href="parapente.html"><b>parapente au Ballon d'Alsace</b> </a>, <a href="acropark.html"> Acropark</a>, <a href="ski.html"><b>ski au Ballon d'Alsace</b></a>.

Qui sommes-nous ?